Omslag Het grote verschil DEF Omslag Tot in het duizendste geslacht  Als u van ganse harte geloofd
HET GROTE VERSCHIL

God en de godsdiensten en religies van de wereld - Hendrik Schipper

 

Dit boek geeft de verschillen aan tussen de christelijke Godsdienst en veel andere voorkomende religies, sekten en godsdiensten.

Wat is maatgevend in de beoordeling van de vele godsdiensten in de wereld? Ieder mens heeft daar waarschijnlijk zijn eigen uitgangspunten en normen voor. Hij heeft deze zelf bedacht of van anderen overgenomen.

Om de vele godsdiensten te beoordelen, staat de auteur op het standpunt dat de Bijbel, het Woord van God, de enige maatstaf is. Bij andere godsdiensten geldt dat niet. Helaas wijken ook veel christelijke gemeenschappen, kerken en groepen af van het Woord van God. In al die situaties wordt een eigen raamwerk over het Woord van God gelegd. Eigen uitleggingen, visies, ervaringen, belijdenissen, culturen en tradities staan dan boven de Bijbel.

Het mag toch duidelijk zijn dat het zicht op de Bijbel op deze wijze vertekend of verduisterd wordt. Alleen bij het licht van de Heilige Geest ontvangt men een juist zicht op Gods Woord. De Heilige Geest leidt in alle waarheid.

 

ISBN 978-94-91382-24-6

Paperback pag. 327 - Prijs € 15,00 

 

 

button_bestellen2

TOT IN HET DUIZENDSTE GESLACHT

Roman van Tjitske van de Weitgraven - van Lingen

 

Als Bram Cohen, een talentvolle schilder, uiteindelijk het oude vervallen erfgoed van zijn Joodse voorouders gaat bewonen, begint de realiteit van de Tweede Wereldoorlog pas echt tot hem door te dringen. Hij verdiept zich in de geschiedenis van zijn volk. Met traumatische gevolgen.

De personages zijn fictief, evenals het dorp Iper. Maar van de verhalen over de Holocaust is niets verzonnen.

De boodschap van dit boek is: ‘Naarmate door de tijd de geschiedenis vervaagt, mogen wij nooit, en moeten wij ook nooit, deze willen vergeten. Dat we eens te meer mogen beseffen dat de God van Israël sluimert noch slaapt. Wie Zijn oogappel aanraakt, raakt Hem aan.

 

ISBN 978-94-91382-22-2

Paperback pag. 164 Prijs € 12,50

 

 

button_bestellen2

 

Als u met heel uw hart

gelooft is het geoorloofd”

– auteur Hendrik Schipper

Ondertitel: Over de leer en praktijk van de doop

De vrijwel onbekende geschiedenis van het Baptisme  

Boaz multi media – Veenendaal heeft een nieuw

uniekboek het licht doen zien over de heilige doop.

Heel veelis er al over de doop gezegd, geschreven en gediscussieerd.Bijna iedere week komt het op de

één of andere manier aan de orde in diverse kranten en bladen.Waardoor komt dat? Op deze vraag geeft dit

boek een antwoord.Dit boek laat u met andere ogen naar de doopkijken dan u gewend bent.In dit boek komen aspecten van de doop aan de ordewaarover u waarschijnlijk nooit eerder hebt gelezen.Dit boek gaat uitvoerig in op de leer en de geschiedenis van de doop. Wat hebben allerlei personen in het verleden en heden over de doop gezegd?Het boek gaat in het bijzonder in op de velevragen die er bij jongeren en ouderen leven over de doop.

Paperback 622 blz. Prijs € 22,50.

 

button persbericht.fwbutton recensie.fw

button register.fwbutton_bestellen2

 hsv uitgave Boek nederlandse uitgave  Boekomslag-GB

Algemene informatie

Nederlandse HSV uitgave

Auteur: Hendrik Schipper

Hardcover gebonden,
418 pag.

ISBN/EAN 978-949-138202.4
Prijs: € 17,50

 

 

button_bestellen2

Algemene informatie
Nederlandse SV uitgave

Auteur: Hendrik Schipper
Hardcover gebonden,
418 pag.

ISBN/EAN 978-90-812183-1-3
Prijs: € 17,50

 

button meerinfo

 

button_bestellen2

Algemene informatie

Engelse uitgave

Auteur: Hendrik Schipper
Hardcover gebonden.
403 pag.

Voor meer informatie klik hier

Omslag Een Pad door Lijden def  OmslagBaptism  Omslag Waarom landt de BOODSCHAP niet def

EEN PAD DOOR LIJDEN
ELISABETH ELLIOT
Lijden, we willen het niet maar kunnen er
niet omheen. De belangrijke vraag blijft:
"Waarom?" Dit boek geeft antwoord op
de waaromvraag. Lijden houdt verband
met de verheerlijking van de Heere Jezus
Christus. Dit boek maakt duidelijk hoe.
Alleen wie zelf geleden heeft, kan schrij-
ven over lijden. En Elisabeth Elliot heeft
geleden. Haar man werd omgebracht door
de Auca-Indianen en zij bleef achter met
haar baby. Ze hertrouwde en werd
weer weduwe. Trouwde daarna opnieuw.

Uitg. Boaz Multi Media
ISBN 9789081218306
Paperback 168 pag.
Prijs: € 12,95

button_bestellen2

NIEUW!
De waarheid over 400 jaar dopen!

Auteurs: 
Prof. Dr. H.F. Stander en 
Prof. Dr. P.J. Louw
Paperback.
185 pag.

ISBN/EAN 978-90-812183-5-1
Prijs: € 9,95

 

button meerinfo

 

button_bestellen2

WAAROM LANDT DE BOODSCHAP
NIET?
D. MARTYN LLOYD JONES
Dit is een belangrijk , praktisch en waardevol boek voor voorgangers en gemeen teleden. De auteur geeft veel praktische adviezen over het preken. Door de prediking wordt de gemeente gevoed. Daarom is het belangrijk te weten hoe er gepreekt moet worden. Laat u onderwijzen door een wijs man die door de Heere geleerd was. Dit is een geheel  herziene uitgave van het boek "Prediking en Predikers".

Uitg. Boaz Multi Media
ISBN 9789081218399
Paperback 344 pag.
Prijs: € 15,95

button_bestellen2

Omslag Het Evangelie van Jezus def

 Omslag Alles in Hem

  Omslag Israël Gods Oogappel DEF

HET EVANGELIE VAN JEZUS
WAT IS ECHT GELOOF?
JOHN MACARTHUR JR.
Geheel herziene jubileum uitgave met
daaraan toegevoegd één nieuw hoofdstuk.
De auteur bespreekt de Boodschap
die gebracht wordt. Gemakkelijk geloven,
oproepen, Jezus uitnodigen in je hart,
Jezus aannemen. Is alles dan in orde?
Velen geloven, maar hun gedrag is niet
veranderd. Hoeveel mensen wordt wijs
gemaakt dat ze behouden zijn?
Wat is waar zaligmakend geloof?
De auteur geeft hier antwoord op.

Uitg. Boaz Multi Media
ISBN 9789081218382
Paperback 360 pag.
Prijs: € 13,95

 

button_bestellen2

ALLES IN HEM

JOHN MACARTHUR JR.

MacArthur wijst er in dit boek op dat de gelovigen veel rijker zijn, veel meer bezitten, dan ze vaak denken.
In de Heere Jezus Christus bezitten zij een volheid van genade. Vaak wordt
er door gelovigen gedacht dat zij nog allerlei hulptroepen moeten inschakelen, terwijl zij door het geloof alles in bezit hebben.

Uitg. Boaz Multi Media
ISBN 978-94-91382-03-1
Paperback 223 pag.
Prijs: € 12,50

 

button_bestellen2

ISRAËL GODS OOGAPPEL
HENDRIK SCHIPPER
Beloften voor Israël in verleden-
heden- toekomst.
Israël in profetisch Bijbels Perspectief
God heeft het volk Israël uitverkoren
om Zijn plan uit te voeren. Gods plan
met Israël is als een diamant met veel
facetten, die gaan oplichten en schitte-
ren als we de Schriften onderzoeken.
Door Israël zal de gehele wereld
gezegend worden.
Een heerlijke toekomst staat dit volk
nog te wachten. Maar voor het zover is
staat er nog heel veel te gebeuren.
Daarover kunt u in dit boek lezen.
Uitg. Boaz Multi Media 
ISBN 978-94-91382-04-8
Gebonden,659 pag

Prijs: € 17,50

Lees hier enkele recensies...

button meerinfo
button_bestellen2

 Omslag Israel Gods apple of the eye

 

 

Israel the apple of God’s eye

Author: Hendrik Schipper

Promises for Israel in the past, present and future

ISRAEL IN PROPHETIC BIBLICAL PERSPECTIVE

ISBN 978-94-91382-07-9

E-book price € 5,00

God has a plan with this world, and the ultimate goal of this plan is a new earth and a new heaven, where God will be glorified in His Son, the Messiah Yeshua. He will be glorified by people who have been reconciled with Him through the sacrifice His Son made at Calvary.

God has chosen the people of Israel to implement His plan.

Salvation is of the Jews.

God’s plan with Israel is like a diamond with many facets – these facets come to light and begin to shine as we examine the Scriptures.

Through the nation of Israel, the entire world will be lessed. This book deals with Israel’s past, present and future. God has a glorious future in store for Israel – and other nations may share in it!

But before that time, many things must take place.