De Messias geopenbaard
in de Heilige Schrift

In dit boek gaat het over het Woord van de levende God. Door dit Woord kunt u onder de leiding van de Heilige Geest leren wie God is en wie Zijn Zoon is.

De profeet Hosea zegt in Hosea 4:6
“Mijn volk is te gronde gegaan, omdat het zonder kennis is.”
En de Heere Jezus zegt zelf in Johannes 5:39
“Onderzoek de Schriften, want u meent daarin het eeuwige leven te hebben; en die zijn het, die van Mij getuigen.”

Dit zegt Jezus van de Schriften van het Oude Testament. Hoe belangrijk is het dan te weten welke teksten in de Schriften de Heere Jezus bedoeld heeft. In dit boek treft u meer dan 300 teksten uit het Oude Testament aan, die direct of indirect duiden op de beloofde Messias. De desbetreffende teksten worden verklaard en toegelicht door teksten uit het Nieuwe Testament, die daarmee een relatie hebben. Dit boek is een unieke Bijbelstudie en gids. Uniek in die zin, dat er weinig of geen boeken zijn die op deze wijze de eenheid van de Schriften laten zien. Het boek kan gebruikt worden voor Bijbelstudie en als naslagwerk.


LEIDRAAD VOOR DE BESTUDERING
In navolging van Petrus, Stephanus en Paulus, die de Messias verklaarden vanuit het Oude Testament (in chronologische volgorde), wil ook dit boek een vergelijkbare leidraad zijn.
Het boek is verder te gebruiken als:

 

a. algemene leidraad bij uw stille tijd;  

b. studie per onderwerp;  

c. naslagwerk. Zo vindt u bijvoorbeeld achterin het boek een overzicht van veel Nieuwtestamentische teksten die rechtstreeks zijn gerelateerd aan het Oude Testament.

Verder is er aandacht voor nogal onderbelichte onderwerpen als:
- de relatie tussen de offers, de feesten en de Messias;
- de bekering van het Joodse volk;
- de wederkomst van de Messias;
- hun terugkeer naar het land der belofte;
- het Nieuwe Verbond.

Bidt de Heere om de leiding van de Heilige Geest bij het lezen en
overdenken van Zijn Woord.

 

Klik hier en lees online het voorwoord uit het boek.

 

                

Algemene informatie

Auteur: Hendrik Schipper
Hardcover gebonden,
418 pag.
ISBN/EAN 978-90-812183-1-3
Prijs: € 17,50

Download een digitaal inkijkexemplaar om kennis
te maken met dit boek.

  

Inkijkexemplaar 

Bestel het boek online en
u heeft het binnen enkele dagen in huis.

Bestellen