EEN NIEUW BOEK van BOAZ MULTI MEDIA

De waarheid over 400 jaar dopen!

"DE DOOP IN DE VROEGE KERK"

door: Prof. Dr. H.F. Stander en Prof. Dr. P.J. Louw

Wat hebben de kerkvaders werkelijk geschreven over "DE DOOP IN DE VROEGE KERK" ?
De auteurs, reformatorisch, zijn beide erkende autoriteiten op het gebied van onderzoek naar oude talen en geschriften van de vroeg-christelijke kerkvaders. Het werk is objectief, wetenschappelijk en voor iedereen toegankelijk. Prof. Stander is hoofd Grieks bij het departement Oude talen aan de Universiteit van Pretoria (Zuid-Afrika), en schrijver van meer dan 400 boeken en artikelen. Prof. Louw was hoofd Grieks aan de Universiteit van Pretoria; hij heeft zo'n 120 artikelen en boeken gepubliceerd. In de hedendaagse kerk geeft de doop nog steeds aanleiding tot verhitte discussies, waarbij veel geleerden de dooppraktijk in de vroege kerk gebruiken als bewijs voor hun eigen standpunt. Misleidende beschrijvingen, bijeengesprokkeld uit moderne secundaire werken, hebben ertoe geleid dat veel christenen in verwarring zijn en vragen hebben over het onderwerp. De schrijvers hebben ingespeeld op de behoefte dat christenen zelf de primaire teksten willen lezen, en hebben zo een waardevol bronnenwerk samengesteld uit de geschriften van de kerkvaders, uit de kunst en de inscripties op grafstenen.
OmslagBaptism