Inhoud

Voorwoord
Inleiding
Deel 1 Het Bijbels fundament van de doop.
1. Het geloof in de Heere Jezus.
2. De doop in het Oude Testament.
3. De doop in het Nieuwe Testament.
4. De Bijbelse doop.
5. Het Nieuwe Verbond.
6. Het verbond der genade.
7. Verbondstheologie.
Deel 2 Strijd en discussie over de doop
8. Strijd over verbond en doop in de 19e en 20e eeuw.
9. De invloed en gevolgen van de kinderdoop.
10. De roomse- en gereformeerde inquisitie.
11. Is theocratie mogelijk in deze wereld?
12. Discussie en strijd over de (kinder) doop.
Deel 3 Duizend jaar baptisme 33 - 1000.
13. Problemen in het bestuderen van de kerkgeschiedenis.
14. Eerste – vierde eeuw.
15. Vijfde eeuw.
16. Zesde eeuw.
17. Zevende eeuw.
18. Achtste eeuw.
19. Negende eeuw.
20. Tiende eeuw.
Deel 4 Het Bijbels bewijs van de kinderdoop onderzocht.
21. Bewijsteksten voor de kinderdoop nader onderzocht.
22. Het teken van de besnijdenis t.o.v. de doop.
23. Bespreking van nog enige passages uit het NT.
24. De doop vergeleken – geloofsdoop en kinderdoop.
25. Van inzettingen tot sacramenten.
26. Het Bijbels fundament voor het blijven in Christus.

Deel 5 Twee duizend jaar baptisme 1000 - 2000.
27. Elfde eeuw.
28. Twaalfde eeuw.
29. Dertiende eeuw.
30. Veertiende eeuw.
31. Vijftiende eeuw.
32. Zestiende eeuw.
33. Zeventiende eeuw
34. Achttiende eeuw.
35. Negentiende eeuw.
36. Twintigste eeuw.
37. Een en twintigste eeuw.
Deel 6 De doopleerstellingen getoetst aan de Bijbel
38. Rooms-katholieke doopleer.
39. De doopleer van Augustinus.
40. De doopleer van Johannes Calvijn.
41. De doopleer in de Heidelbergse Catechismus.
42. Het klassieke gereformeerde doopformulier.
43. Nederlandse Belijdenis van het Geloof over de doop
44. Dordtse leerregels over de doop.
45. De gereformeerde doopleer van dr. Louis Berkhof.
46. De doopleer van Maarten Luther.
47. De Augsburgse Confessie van 1530 en de Formule Concord.
48. Westminster Confession of faith 1643-1646
49. The Baptist Confession of faith 1689.
50. De leer van de uitverkiezing
51. De doopleer van de Oosterse Orthodoxe kerken.
52. De doopleer van de Russisch Orthodoxe kerk.
53. Ultra dispensationalisme en doop.
54. Overzicht van Baptisten geloofsbelijdenissen vanaf 1120.
Literatuur.
Epiloog